תוכנית השלבים המוצגת באתר זה, הינה תוכנית שפותחה עבור כל הורה שילדו מתמודד עם מחלה נפשית.

התוכנית מאפשרת להורה ליטול את שרביט הניצוח ולהיות אקטיבי בתהליך שקורה לילדו האהוב.

התוכנית מאפשרת לך ההורה, לזהות את השלב בו ילדך מצוי, כמתבונן וחוקר, לקרוא וללמוד את הכיוון והדרך לעזרה ותמיכה לילדך ולצאת באומץ לדרך.

בכל שלב, שאתה, כהורה מרגיש שאתה זקוק למישהו שילך איתך יד ביד להובלת התהליך,

אני כאן ללוות אותך.

בהצלחה!